CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG THANH HÀ
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của doanh nghiệp
Điện thoại: 0932.966.916
CÔNG TY TNHH TM DV VIỄN THÔNG THANH HÀ
Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật
Điện thoại: 0982.611.221